Ett värdefullare val

Läs om hur medlemmarna i Ideell Second Hand skapar social nytta och
bidrar till en bättre miljö genom att återanvända dina kläder.

Ett värdefullare val

Ideell Second Hand är ett värdefullare val. Nätverket arbetar aktivt för att textiler, saker och möbler i den mån det går, alltid ska återanvändas. Föremål som säljs i någon av Ideell Second Hands medlemsbutiker får ökad livslängd och tillför ytterligare ett gott syfte - de hjälper direkt eller indirekt personer i social och ekonomisk utsatthet i Sverige och i världen. 

Ideell Second Hand är den största insamlaren av textil i Sverige och har en stor mängd insamlingskanaler över hela landet. Medlemmarna i Ideell Second Hand återanvänder samtliga kläder i möjligaste mån, oavsett om de säljs i butik eller skänks till behövande. Andra aktörer återvinner oftast kläderna de samlar in, vilket är betydligt bättre än att slänga dem men genom att först återanvända kläderna kan vi minska klädernas och vår egen miljöpåverkan ytterligare.

Vinsten från medlemmarna i Ideell Second Hand går till socialt arbete för utsatta människor i Sverige och även i andra länder. Genom att handla hos och skänka till oss kan man bland annat bidra till att fler kommer till arbete, akutboende för människor i hemlöshet, bistånd till fattiga länder, behandlingshem för personer med missbruksproblematik, kvinnojourer som hjälper kvinnor utsatta för trafficking eller våld i hemmet, att särskilt utsatta barn får åka på kollo och att ge ensamma äldre någon att prata med. Samtliga medlemmar inom Ideell Second Hand har ett 90-konto, vilket är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Just därför är Ideell Second Hand ett värdefullare val.