Hemlösa och utsatta hotas av Skatteverkets nya regler

Skatteverkets nya momsregler är ett dråpslag mot de välgörenhetsorganisationer som bedriver ideell second hand-försäljning. Konsekvensen blir nedläggningar och neddragningar. De nya reglerna kommer att påverka tusentals människor, men hårdast slår det mot samhällets redan mest utsatta.

Under hösten bestämde Skatteverket att den ideella second hand-sektorn ska gå från noll till 25 procent moms på sin försäljning av skänkta saker. Beskedet har skapat stor oro kring framtiden hos Ideell Second Hand, ett samarbete mellan några av Sveriges största välgörenhetsorganisationer med Myrorna, Röda Korset och Sveriges Stadsmissioner i spetsen. Den största motståndaren just nu är tiden då beslutet träder i kraft inom kort. 

- Det är bara en tidsfråga innan vår verksamhet kan tvingas lägga ned eftersom förutsättningarna för vår verksamhet försvinner med det nya momskravet från Skatteverket. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som gäller, så vi vet faktiskt inte vad vi ska göra nu, säger Caroline Andermatt, VD för Myrorna och ordförande för Ideell Second Hand. 

Skatteverkets nya krav säger att verksamheter inom ideell second hand inte får ha öppet mer än 24 timmar i veckan eller ha fler fast anställda än volontärer eftersom de då konkurrerar med kommersiell handel. Uppfylls inte kraven måste de betala 25 procent moms, vilket skulle betyda att det överskott som idag går till social hjälp istället går direkt in i statskassan. Konsekvensen blir att den samhällsnytta organisationerna tillför går förlorad, något som i slutändan drabbar samhällets mest utsatta. 

 Ideell Second Hand är bekymrade över situationen och för alla människor som drabbas av beslutet. 

- Vår verksamhet går inte att jämföra med kommersiell verksamhet. Tusentals frivilliga och ett stort antal i arbetsträning är engagerade på våra lokala mötesplatser där vi förutom second hand-försäljning har en rad sociala verksamheter, exempelvis språkträning, anhörigstöd och äldreverksamhet. Vi behövs och vi vill fortsätta tillföra samhällsnytta, både lokalt och globalt. De nya riktlinjerna från Skatteverket äventyrar detta, säger Ingela Holmertz, Nationell Chef Svenska Röda Korset. 

Årligen bidrar organisationerna inom Ideell Second Hand med 200 miljoner kronor till människor i en socialt utsatt situation, erbjuder över 7000 människor arbetsträning och samlar in 22 000 ton textil som annars skulle hamna i soporna. Det är också miljontals människor som skänker sina gamla saker till ideell second hand, speciellt nu i juletid. Många av dem har inte heller möjlighet att skänka pengar, men kan istället skänka ett par gamla jeans eller en sliten fåtölj.  

- Alla som vet betydelsen av vad vi gör, hur mycket vi gör för socialt utsatta, för de som arbetstränar och för miljö och återanvändning, förstår att Skatteverket inte kan ha tagit hänsyn till hela bilden i sitt beslut. Vi förutsätter att Skatteverket vill ompröva sitt beslut och att vi tillsammans kan lösa detta på bästa sätt, säger Marika Markovits, Ordförande för Sveriges Stadsmissioner.