Social nytta

Det som är gemensamt för medlemmarna i Ideell Second Hand är att överskottet från organisationernas
verksamheter återinvesteras i socialt arbete, antingen i Sverige eller i biståndsarbete utomlands.

Social nytta

Ett värdefullare val för oss i Sverige och vår omvärld

Att återanvända kläder är ett stort steg mot en mer hållbar konsumtion och att minska belastningen på vår natur. Mervärdet av att skänka ideellt till Ideell Second Hands medlemmar är man även stödjer människor i social och ekonomisk utsatthet. Det som är gemensamt för Ideell Second Hand är att vinsten från organisationernas verksamheter återinvesteras i socialt arbete, antingen i Sverige eller i biståndsarbete utomlands.  


Vi gör social nytta med arbetsträning som metod

Alla medlemsorganisationer i Ideell Second Hand arbetar med människor som av olika anledningar står utanför ordinarie arbetsmarknad. Inte sällan ser vi att människor har brister gällande hälsa, deltagande i samhället, stadigvarande bostad eller bostad överhuvudtaget. Detta kan skapa stora problem för den enskilde som dessutom ofta blir beroende av samhällets bidrag. Ideell Second Hand erbjuder dessa människor arbetsträning, praktik, sysselsättning eller någon form
av anställning med stöd i butik och lager. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att stå i kassa, sortera varor, exponera varor, kundbemötande, prismärkning, bistå chaufförer vid hämtning eller allmänt förekommande lagerarbete.

Målet är att individerna efter vidareutveckling av arbetsförmågan, kan uppnå anställningsbarhet och därmed skaffa
sig arbete utanför våra organisationer.


Projekt för en bättre värld

Överskottet från butikerna skapar möjlighet att finansiera olika sociala projekt både i Sverige och utomlands. Några exempel på medlemsorganisationernas sociala arbete är Stockholms Stadsmissions verksamhet Blixtjobb som ger människor utanför arbetsmarknaden avlönat arbete för dagen, Frälsningsarméns sociala center i Hornstull där det serveras soppa och förnödenheter till utsatta, Röda korsets mötesplats för papperslösa familjer, Erikshjälpens
projekt för barn i Sverige och i världen och Emmaus Björkås demokratiarbete i Angola. 

 

Social nytta i siffror

Under 2013 gick 7 332 personer i arbetsträning eller praktik hos Ideell Second Hands medlemsorganisationer. Samtidigt kanaliseras engagemang för drygt 14 700 frivilliga volontärer som bygger social samvaro och bidrar till social nytta.

Försäljningen i Ideell Second Hands butiker under 2013 gav ett totalt överskott på drygt 194 miljoner SEK som gått till medlemsorganisationernas sociala verksamheter.