Återanvändning

I dag slänger svenska konsumenter 70 000 ton textil i hushållssoporna varje år. Det motsvarar 8 kg per person och mätningar visar att hälften av den textil som slängs skulle kunna återanvändas istället för att gå till förbränning.

Återanvändning

Ett värdefullare val för miljön

Medlemmarna i Ideell Second Hand samlar tillsammans in cirka 22 000 ton textil årligen. Den siffran kan fördubblas då
35 000 ton användbar textil slängs varje år, istället för att lämnas in och göra direkt skillnad, genom att återanvändas för en bättre miljö och samtidigt skapa social nytta. Det är därför Ideell Second Hand är ett värdefullare val. 


Återanvändning och hållbar konsumtion

Det är först när man väljer att köpa ett begagnat plagg istället för ett nytt som miljövinster uppstår. Om vi kan få fler att
se second hand som ett alternativ till att handla nytt har vi tagit ett stort steg för att få en mer hållbar konsumtion. 


Återanvändning är bra för miljön

Produktion av nya textilprodukter kräver stora mängder resurser som vatten, energi och metaller. Dessutom har nyproduktionen ofta en negativ påverkan på miljön då kemikalier som används kan spridas i närmiljön. Genom att förlänga produktens livslängd minskar vi belastningen på vår natur.

Enligt EU:s avfallshierarki är återanvändning alltid är att föredra framför både återvinning och förbränning. Resursanvändningen vid återanvändning är nästan obefintlig i jämförelse med resursanvändningen vid återvinning. Återvinning är ett bra alternativ i förhållande till förbränning, men så länge det går är det alltid bättre att återanvända kläderna.


Skillnaden mellan återanvändning och återvinning av textil

Återanvändning och återvinning är två begrepp som ofta förväxlas. Återanvändning innebär att man förlänger produktens livslängd genom att den används av någon annan istället för att slängas. Återvinning betyder att textil samlas in och omvandlas till material för att göra nya produkter. Enligt EU:s avfallshierarki prioriteras återanvändning alltid före återvinning.
 

Försäljning utanför Sverige

Cirka 6 % av gåvorna skänks med hjälpsändningar till behövande utomlands. Det som blir över efter butiksförsäljning i Sverige säljs utomlands för att återanvändas och ger medlemsorganisationerna en inkomstkälla ­– samtidigt maximeras återanvändningen av textilerna och skapar arbetstillfällen på dessa marknader. Alternativet vore att stora mängder textil bränns i svenska värmeverk, vilket vore ett enormt resursslöseri.