Kontakt

Har du frågor till Ideell Second Hand? Vänd till dig kontaktpersonerna nedan.

Styrelseordförande 
Caroline Andermatt  caroline.andermatt@myrorna.se

För frågor om social nytta 
Janna Hellerup Ulvselius  janna.hellerup@stadsmissionen.se

För frågor om miljö och hållbarhet 
Emma Enebog  emma.enebog@myrorna.se

Press och övriga frågor 
Lotta Kökeritz  lotta.kokeritz@myrorna.se 
Maria Gimner  maria.gimner@stadsmissionen.se